Členství v SBD POKROK

Členem Stavebního bytového družstva POKROK (SBD POKROK) se podle čl. 6 stanov může stát zletilý občan státu Evropské unie nebo občan s podmínkou trvalého pobytu na území České republiky. Nezletilý občan se může stát členem družstva pouze z důvodů dědění.

Další možností, jak se stát členem, je:

  • přechod členství (tzn. na základě usnesení o dědictví), 

  • převod členství (tzn. na základě dohody o převodu družstevního podílu dle § 736 zákona č. 90/2012 Sb.),

  • nebo jiná alternativa, kterou uvádějí právní předpisy.

Pokud máte zájem stát se členem SBD POKROK, vyplňte přihlášku a zašlete ji na adresu sídla družstva, tzn. Kollárova 157/18, Praha 8, PSČ: 186 00. K přihlášce přiložte potvrzení o zaplacení zápisného ve výši 300 Kč, základního členského vkladu ve výši 100 Kč a dalšího členského vkladu ve výši 2 900 Kč.  Zápisné, základní i další členský vklad můžete uhradit v úředních hodinách v pokladně SBD POKROK. V případě, že budete úhradu provádět bankovním převodem, požádejte o zaslání platebních údajů na e-mail: cle@pokrok.cz

Členská přihláška

SBD Pokrok