Internet INFO24

        

Informace pro stávající uživatele:

Vzhledem k tomu, že do nové verze služby INFO24 se nedají přenést stávající uživatelé, jsou v současnosti rozesílány nové přihlašovací údaje těm užiatelům, kteří se od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2013 alespoň jednou úspěšně přihlásili do staré verze INFO24. Nové přihlašovací údaje jsou rozesílány na e-mailové adresy uvedené v původní žádosti o přístup.

Ostatním uživatelům budou nové přístupové údaje zaslány na vyžádání. Zasláno bude vždy pouze vygenerované heslo, pro již existující uživatelské jméno ze staré verze INFO24 a zaslané na e-mail uvedený v původní žádosti. Žádost o zaslání směřujte na adresu info24@pokrok.cz. Do předmětu zprávy uveďte: "Žádost o obnovení přístupu do INFO24". Pro identifikaci je nutné uvést v e-mailu vaše členské číslo nebo variabilní symbol (oba údaje jsou uvedeny na předpisu příspěvku vlastníka nebo předpisu nájemného), aby bylo možné dohledat původní žádost v archivu.

Nové žádosti o přístup jsou i nadále zasílány na základě vyplněného formuláře předaného na organizačně právním oddělení.

Děkujeme za pochopení.

 

Přechod na  přihlašovací stránku služby INFO24    zde

Formuláře s žádostí o zřízení přístupu do služby INFO24:

Hromadná - určená pro zástupce samospráv, SVJ nebo BD      stáhnout

Pro jednotlivce - určená jednotlivým uživatelům nebo vlastníkům    stáhnout

SBD Pokrok