Kontrolní komise SBD POKROK

Vladimír Lender
předseda kontrolní komise

Ing. Božena Petrová
místopředsedkyně kontrolní komise
 

Ing. Luboš Hlavsa
člen kontrolní komise
 

Ing. Zdena Tataříková
členka kontrolní komise

Věra Hrdinová
členka kontrolní komise
 

kk@pokrok.cz

SBD Pokrok