Kontrolní komise SBD POKROK

Ing. Luboš Hlavsa
předseda kontrolní komise

Ing. Zdena Tataříková
místopředsedkyně kontrolní komise

Ing. Božena Petrová
členka kontrolní komise

Ing. Ladislav Veselý
člen kontrolní komise

Vladimír Lender
člen kontrolní komise

kontrolni.komise@pokrok.cz

SBD Pokrok