Legislativa

Základním právním předpisem, kde je od 1.1.2014 zakotvena právní úprava družstev, je zákon č. 90/2012 Sb.,  o obchodních korporacích. Kromě toho se bytových družstev týká:

  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Sb.
  • zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdější předpisů
  • zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů   
  • zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Ve znění pozdějších předpisů   

Podrobnosti o uvedené legislativě najdete v rubrice Služby/Právní poradna (v současné době probíhá aktualizace).

SBD Pokrok