Množstevní slevy na služby SBD POKROK

Stavební bytové družstvo POKROK je správcem 250 bytových domů společenství vlastníků jednotek a bytových družstev. Jako silný subjekt má možnost nabídnout svým klientům významné množstevní slevy – v případě, že mají s družstvem uzavřeny Mandátní smlouvy o správě.

  • pojištění společných částí domu (sleva cca o 60 %)
  • využití finančních prostředků SBD POKROK k získání vyšší míry úrokového zhodnocení  finančních prostředků (fiktivní cashpooling) na účtu SVJ (BD) - platí v případě otevření běžného účtu u Československé obchodní banky, a. s.
  • servis výtahů (cca 25 %)
  • odečet měřidel a rozúčtování nákladů na služby spojené s bydlením (sleva cca o 10 %)
  • požární zabezpečení domu (cca 10 %)

Pojištění společných částí domu
Servis výtahů

SBD Pokrok