SBD POKROK obhájilo certifikát managementu jakosti ISO 9001

Stavební bytové družstvo POKROK obhájilo v lednu 2015 certifikát managementu jakosti ISO 9001. Externím subjektem, který v SBD POKROK provádí certifikaci, je společnost TÜV NORD CERT GmbH, se sídlem v Essenu. Je věhlasnou firmou v tomto oboru nejen v evropském, ale i ve světovém měřítku. Stavebnímu bytovému družstvu POKROK tak přináší potřebnou vážnost a punc solidního obchodního partnera, která je pro družstvo potřebnou konkurenční výhodou.

Letos se kontrola společnosti TÜV NORD CERT GmbH v SBD POKROK konala ve dnech 28. a 29. ledna. Uskutečnila se téměř ve všech odděleních družstva a také ve všech obvodních bytových správách. Obnovený certifikát managementu jakosti platí do 9. 3. 2017, pak bude družstvo usilovat o obnovení, resp. prodloužení certifikátu.

SBD Pokrok