Shromáždění delegátů SBD POKROK se bude konat v sobotu 23. června 2018

Shromáždění delegátů SBD POKROK se bude konat v sobotu 23. června 2018 od 9,00 hod. v Domě odborových svazů, nám. W. Churchilla č. 2, Praha 3 - Žižkov, sál Přítomnost (zadní vchod z ul. Siwiecova - dříve Havelkova).
Pozvánku, delegační list s materiály budou odeslány 14 dní předem.

SBD Pokrok