Potvrzení o příjmu z pronájmu nebytových a společných prostorů

V případě, že budete příjem z pronájmu nebytových a společných prostor zahrnovat do daňového přiznání, bude Vám uvedené potvrzení na požádání vystaveno. 

Žádost zašlete elektronicky na  e-mailovou adresu  potvrzeni@pokrok.cz , případně  písemně na adresu družstva SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00 Praha 8. 

Žádost musí obsahovat jednoznačnou identifikaci prostoru pro který je potvrzení vyžadováno. Identifikace lze nalézt na formuláři předpisu příspěvku vlastníka v položkách „Číslo střediska, Číslo bytu“. Použít lze i položku „Variabilní symbol“. Bez poskytnutí těchto údajů nelze potvrzení vystavit obratem, a žadatel bude vyzván k doplnění chybějící identifikace. 

Celý průvodní dopis zde ke staření

SBD Pokrok