O Stavebním bytovém družstvu POKROK

Stavební bytové družstvo POKROK je největším bytovým družstvem v České republice. V současné době spravuje 23 tisíc bytů ve vlastnictví družstva nebo bytů převedených do vlastnictví a společných částí domů. Přibližně 85 % z celkového počtu bytů je již převedeno do vlastnictví. Z 250 objektů je 210 společenství vlastníků, samostatných právnických osob.

Vzhledem k tomu, že od svého založení v roce 1959 načerpalo družstvo řadu zkušeností se správou objektů, stále více se profiluje jako schopná konkurence v oblasti Facility Managementu. Nabízí nejen kvalitní služby svých specialistů, ale také výhodné ceny, kterými své klienty osloví. Disponuje špičkovým technickým zázemím v kombinaci s informačním systémem INTEGRI. V roce 2007 zavedlo družstvo procesně orientovaný systém řízení, na který navázal úspěšný certifikační audit v roce 2008. Certifikát pro systém managementu podle normy EN ISO 9001, který je zárukou poskytované kvality, pravidelně obnovuje. Díky němu se také může účastnit nejrůznějších výběrových řízení na správce domů.

Stavební bytové družstvo POKROK má za sebou tři úspěšné projekty výstavby bytových domů: v Šestajovicích (dokončen v roce 2007), v Pískové ulici v pražských Modřanech (dokončen v roce 2011) a v Chudenické ulici v pražské Hostivaři (dokončen v roce 2013). Vzhledem k zájmu svých členů o nové byty družstvo připravuje další projekty.

V roce 2007 se SBD POKROK stalo členem Hospodářské komory hl. m. Prahy. Družstvo je také dlouholetým členem Družstevního marketingového sdružení ČR, které zastřešuje stavební bytová družstva a které jejich členům poskytuje zajímavé výhody.

SBD Pokrok