Představenstvo SBD POKROK

Ing. Oldřich Sova
předseda představenstva

Členem SBD POKROK je od roku 2002, předsedou představenstva od roku 2006. Ve své funkci se věnuje zejména zastupování družstva vůči veřejnosti a externím subjektům, jako jsou například orgány státní správy a samosprávy nebo Družstevní marketingové sdružení ČR. Koordinuje také družstevní výstavbu, například dokončené projekty v Šestajovicích, v Pískové v pražských Modřanech a další připravované stavební projekty.

Ing. František Svoboda
místopředseda představenstva

Členem SBD POKROK je od roku 1984. Do funkce člena představenstva nastoupil v listopadu roku 2004. Ve funkci místopředsedy se věnuje především provozně-technickým oblastem. Svým dohledem nad průběhem výběrových řízení významně ovlivnil kvalitu dodavatelských smluv. Podílel se také na realizaci projektu Písková v pražských Modřanech.

Ing. Jan Vokrouhlecký
člen místopředseda představenstva

Je členem SBD POKROK od roku 1985 a v představenstvu družstva působí od roku 2001. Zastupuje družstvo ve statutárních orgánech společenství vlastníků. Pracuje jako manager jakosti a technický poradce. Působí zejména v oblasti komunikace s velkými dodavateli rekonstrukcí panelových domů a s managementy firem v oblasti výroby, rekonstrukcí a inspekcí výtahů. Významně se podílel také na výběru informačního systému pro družstvo a na jeho implementaci.

Miloš Průcha
člen představenstva

Členem SBD POKROK je od roku 1984, od února roku 2007 je členem představenstva. Ve své funkci se věnuje především problematice správy domů, nebytových prostor a jejich pronájmů. Přispívá k vytvoření databáze firem pro zajištění kvalitní údržby objektů ve vlastnictví a správě družstva, snaží se o racionalizaci Obvodních bytových správ. Od roku 1986 je aktivní v samosprávě objektu a je dlouholetým členem shromáždění delegátů družstva.

Ing. Bohumil Strnad
člen představenstva

Členem SBD POKROK je od roku 1993, členem představenstva od roku 2008. Zaměřuje se na provozně-technickou oblast a problematiku správy domů. Kromě jiného má na starosti koordinaci práce mezi objekty a Obvodními bytovými správami (OBS) a restrukturalizaci OBS. Do jeho kompetence patří také vzdělávání správců jednotlivých objektů.

Ing. arch. Daniel Novák
člen představenstva

Členem SBD POKROK je od roku 2017.

Jana Kovaříková
člen představenstva

Členkou SBD POKROK je od roku 1993, do představenstva přišla v roce 2008. Má na starosti především komunikaci s členskou základnou družstva, vyřizování jejich dotazů, připomínek a další agendy. Každý rok připravuje po organizační stránce shromáždění delegátů – od produkce samotné akce až po podklady pro delegáty a kompletní zázemí pro jejich jednání.

SBD Pokrok