Představenstvo SBD POKROK

Ing. Oldřich Sova
předseda představenstva

Členem SBD POKROK je od roku 2002, předsedou představenstva od roku 2006. Ve své funkci se věnuje zejména zastupování družstva vůči veřejnosti a externím subjektům, jako jsou například orgány státní správy a samosprávy nebo Družstevní marketingové sdružení ČR. Koordinuje také družstevní výstavbu, například dokončené projekty v Šestajovicích, v Pískové v pražských Modřanech a další připravované stavební projekty.

JUDr.Bc. Jitka Vepřková Zábojová
místopředsedkyně představenstva

Ing. arch. Daniel Novák
místopředseda představenstva

Členem SBD POKROK je od roku 2017.

Dr. Ing. Jiří Hanák MSc.
místopředseda představenstva

Ing. Kateřina Bednářová
členka představenstva

Richard Klinger
člen představenstva

Jana Kovaříková
členka představenstva

Členkou SBD POKROK je od roku 1993, do představenstva přišla v roce 2008. Má na starosti především komunikaci s členskou základnou družstva, vyřizování jejich dotazů, připomínek a další agendy. Každý rok připravuje po organizační stránce shromáždění delegátů – od produkce samotné akce až po podklady pro delegáty a kompletní zázemí pro jejich jednání.

SBD Pokrok