Privatizace

Procesy spojené s privatizací nejsou jednoduché, a proto vám Stavební bytové družstvo POKROK nabízí kvalifikované služby k bezproblémové realizaci vašeho záměru.

Vypracuje pro vás prohlášení vlastníka a zajistí jeho vložení do katastru nemovitostí. Připraví vám smlouvy potřebné k převodu bytových a nebytových jednotek do vlastnictví a podá za vás návrh na vklad do katastru nemovitostí.

Pomůže vám také při zakládání společenství vlastníků jednotek (SVJ) – má bohaté zkušenosti s nutnou dokumentací a právními náležitostmi takového kroku, pro který vám zajistí kvalitního notáře. Jakmile bude vaše SVJ založeno, poradí vám s organizací ustavujícího shromáždění a založením „právnické osoby“. To zahrnuje vyhotovení a doručení pozvánek, programu shromáždění, hlasovacích lístků s rozlišením výše spoluvlastnických podílů na společných částech domu a návrhu stanov. Pro vaše shromáždění může zajistit notáře.

Dalším okruhem privatizačních projektů je převzetí nemovitosti od bývalého vlastníka či správce. I v této oblasti nabízí SBD POKROK pomoc zkušených odborníků, kteří mohou kromě jiného provést kontrolu technického stavu domu, zajistit, zhotovit nebo doplnit nutnou technickou dokumentaci.

SBD Pokrok