Shromáždění delegátů SBD POKROK

Každý rok se koná shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva POKROK, které je jeho vrcholným orgánem. Na něm členové uplatňují své právo řídit záležitosti družstva a kontrolovat jeho činnost a činnost jeho orgánů. Rozhodují tu o všech významných událostech, které se týkají dalšího vývoje družstva a zájmu jeho členů.

Delegáti projednávají například hospodářské výsledky SBD POKROK za uplynulé období, výroční zprávu, strategické plány do budoucna, projekty družstevní výstavby a postup jejich realizace a řadu dalších podkladů.

Shromáždění delegátů, které svolává představenstvo, se koná nejméně jednou ročně. Ke každému bodu jednání přijímá usnesení.

Další podrobnosti o shromáždění delegátů najdete v rubrice O nás/Řídicí dokumenty/Stanovy.
 

Pozvánka na shromáždění delegátů

22. 6. 2019
23. 6. 2018
24. 6. 2017
18. 6. 2016
20. 6. 2015
21. 6. 2014
23. 11. 2013
24. 11. 2012

 

Usnesení shromáždění delegátů

23. 6. 2021
23. 6. 2020
22. 6. 2019
23. 6. 2018
24. 6. 2017
18. 6. 2016
20. 6. 2015
21. 6. 2014
23. 11. 2013
24. 11. 2012
26. 11. 2011
20. 11. 2010
SBD Pokrok