Výzva SBD Pokrok členům družstva - bezúplatný převod bytové jednotky

Vzhledem k tomu, že družstvo dostává denně mnoho dotazů týkajících se převodů bytových jednotek do vlastnictví, připravilo pro tazatele následující informaci. Pozorně si ji přečtěte, a pokud budete potřebovat jakékoli doplnění, obraťte se na kontakt, který je uvedený v závěru informace.

 

Stavební bytové družstvo POKROK (dále jen „družstvo“) vyzývá členy družstva – fyzické osoby – družstevní nájemce bytů a nebytových prostor, vzniklých v domech vystavěných s pomocí státu, kteří dosud nikdy písemně družstvo nepožádali o bezúplatný převod bytové či nebytové jednotky do jejich vlastnictví a mají zájem tak učinit, aby písemnou žádost o bezúplatný převod bytu podali nejpozději do 31. 12. 2013.

 

V žádosti je třeba uvést kromě údajů žadatele a údajů o jednotce i konkrétní termín převodu jednotky, který bude platit i pro splátku zbývající části anuitního dluhu. Pro termín splátky anuity je možné použít pouze měsíce květen a listopad požadovaného roku převodu, rok převodu ale není nijak omezen, družstvo proto bude respektovat a garantovat jakýkoli členem zvolený termín převodu od počátku roku 2014 až do konce roku 2034.

 

U žádostí, takto podaných do 31. 12. 2013, bude proveden převod bezúplatně, bezplatný převod podle později podané žádosti by musel být individuálně schválen shromážděním delegátů družstva, jinak by člen měl právo jen na prodej za zvýhodněnou cenu.

 

S případnými dotazy se obracejte na obchodní oddělení: JUDr. Marcela Kudrnová, 225 339 266, email: kudrnovam@pokrok.cz.

Formulář žádosti o převod bytové jednotky zde

SBD Pokrok