Zajímavé odkazy

Sdružení DMS

www.bd-info.cz

 

Rozúčtovatelé

 

I. RTN

www.irtn.cz

VIPA CZ

www.vipa.cz

Techem

www.techem.cz

INMES

www.mereni-tepla.cz

 

Realitní služby

 

Real Spektrum

www.realspektrum.cz

 

Ostatní

 

Portál statnisprava.cz

www.statnisprava.cz

Sbírka zákonů

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

Centrální adresa

www.centralniadresa.cz

Vláda ČR

www.vlada.cz

Ministerstvo financí ČR

www.mfcr.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

www.mmr.cz

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

www.compet.cz

Český úřad zeměměřičský a katastrální

www.cuzk.cz

Český statistický úřad

www.czso.cz

Hlavní město Praha

www.praha.eu

Hospodářská komora ČR

www.komora.cz

Obchodní rejstřík

www.justice.cz

Živnostenský rejstřík

www.rzp.cz

 

SBD Pokrok