O nás

O nás

Stavební bytové družstvo POKROK (SBD POKROK) je jedním z největších bytových družstev v České republice. Spravujeme více než 20 tisíc bytů nejen ve vlastnictví družstva, ale také stále více bytů, které jsou již převedeny do vlastnictví členů družstva. V posledních letech přibývají i byty v nově založených společenstvích vlastníků jednotek a bytových družstvech.
Během desítek let naší existence jsme načerpali řadu zkušeností se správou objektů, stále více se proto profilujeme na poli Facility Managementu. Nabízíme nejen kvalitní služby našich specialistů, ale také výhodné ceny. Disponujeme špičkovým technickým zázemím v kombinaci s informačním systémem INTEGRI.
Součástí naší činnosti je také družstevní výstavba. Od roku 2007 jsme úspěšně dokončili projekty bytových domů pro naše členy v Šestajovicích, v Pískové v Praze 4, v Chudenické v Praze 10 a viladomu Starý mlýn ve Zdibech u Prahy.

Historie

SBD POKROK bylo ustaveno a založeno rozhodnutím rady ONV v Praze 7. Ustavující schůze členů družstva přijala 21. 7. 1959 stanovy a schválila založení subjektu pod názvem Stavební bytové družstvo občanů v Praze 7. Od roku 1967 až do konce devadesátých let se postupně slučovalo s menšími stavebními bytovými družstvy zaměstnanců v určitých oborech nebo občanů některých pražských obvodů. V polovině 80. let 20. století získalo současné pojmenování, tedy Stavební bytové družstvo POKROK.

Organizační struktura

Představenstvo SBD POKROK

JUDr. Bc. Jitka Vepřková Zábojová
předsedkyně představenstva pověřena působností ředitele družstva
Ing. Kateřina Bednářová
místopředsedkyně představenstva pověřena působností ekonomického náměstka
RNDr. Jan Krause 
místopředseda představenstva
Richard Klinger
člen představenstva
Jana Kovaříková
členka představenstva
Ing. Jan Marcol Ph.D.
člen představenstva
Radek Kučerka 
člen představenstva

Kontrolní komise SBD POKROK

Vladimír Lender
předseda kontrolní komise
Ing. Božena Petrová
místopředsedkyně kontrolní komise
Ing. Luboš Hlavsa
člen kontrolní komise
Ing. Ladislav Hnízdo
člen kontrolní komise
Ing. Zdena Tataříková
členka kontrolní komise

Shromáždění delegátů SBD POKROK

Nejvyšším orgánem našeho družstva je shromáždění delegátů, které se schází jednou ročně. Na něm členové uplatňují prostřednictví zvolených zástupců (delegátů) své právo rozhodovat o všech významných záležitostech, které se týkají dalšího vývoje SBD POKROK a zájmu jeho členů.
Delegáti schvalují zejména hospodářské výsledky družstva, účetní závěrku a výroční zprávu, volí představenstvo a kontrolní komisi družstva, schvalují projekty družstevní výstavby atd.
Další podrobnosti najdete v rubrice O nás/Řídicí dokumenty/Stanovy.

Přijatá usnesení shromáždění delegátů – 2024
Přijatá usnesení shromáždění delegátů – 2023
Přijatá usnesení shromáždění delegátů – 2022
Přijatá usnesení shromáždění delegátů – 2021

Správa SBD POKROK

Správa našeho družstva se skládá ze tří úseků – úseku ředitele družstva, ekonomického úseku a provozně-technického úseku. V čele správy SBD POKROK stojí ředitel.
Rozdělení činností správy a příslušnost agendy a odpovědností jednotlivých oddělení určuje Organizační řád družstva.

Výroční zprávy

Výroční zpráva SBD POKROK za rok 2021 (proklik)
Výroční zpráva SBD POKROK za rok 2020 (proklik)

Certifikáty

Od 10. 3. 2008 jsme držiteli certifikátu managementu jakosti podle EN ISO 9001. Díky tomu můžeme klientům poskytovat služby při správě movitého i nemovitého majetku na špičkové úrovni a být silnou konkurencí firmám zabývajícím se Facility Managementem.
Certifikát je pravidelně aktualizován pečlivými kontrolami certifikační společnosti TÜV NORD CERT GmbH.

Certifikát managementu jakosti podle EN ISO 9001

Členství v organizacích

V roce 2007 se naše družstvo stalo členem Hospodářské komory hl. m. Prahy.
Jsme také dlouholetým členem Družstevního marketingového sdružení ČR (DMS ČR), které je sdružením velkých bytových družstev, zajišťujících komplexní správu bytových domů pro své členy a klienty. DMS ČR je členem a partnerem České společnosti pro rozvoj bydlení, konzultační poradnou SON pro vlastníky bytových jednotek a nájemce bytů a členem Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu (ARTAV). Sdružení usiluje o vyjednání společných výhod ve vybraných oblastech správy a provozu bytových domů, v poskytovaných službách a při zajištění efektivního chodu bytových družstev (např. v oblasti pojištění, zprostředkování úvěrů atd.). Naši zaměstnanci se zúčastňují odborných komisí DMS ČR (právní, ekonomická a technická).

Řídicí dokumenty

Stanovy
Jednací řád
Volební řád

Kariéra

Volná pozice technika informace zde

Volná pozice účetní informace zde

Reference

Pro média

Tiskové zprávy
Napsali o nás

Kontakt pro média

predstavenstvo@pokrok.cz

Časopis Krok

O časopisu Krok

Pro naše klienty a členy SBD POKROK vydáváme zpravodaj Krok, který vychází podle potřeby třikrát až čtyřikrát ročně, jedno číslo máme navíc pouze pro delegáty shromáždění. S ohledem na pandemickou situaci vychází Krok pouze elektronicky.

Redakce časopisu

Před vydáním každého čísla Kroku se schází redakční rada, která společně rozhoduje o obsahu vydání. Čtenáři ji mohou oslovit na e-mailové adrese: predstavenstvo@pokrok.cz, případně své připomínky zaslat na adresu: Kollárova 157/18, 186 00 Praha 8, nebo zavolat na tel.: 225 339 200.

Leták inzerce
Aktuální číslo
Archiv časopisu KROK

nahoru html - web-levne.com graphic - topartners