Pro klienty

Aktuality

 • Jarní číslo zpravodaje Krok právě vyšlo

  S jarem k vám přichází také číslo časopisu Krok, které jsme pro vás připravili. Najdete v něm článek o nové družstevní výstavbě a rozhovor s generálním ředitelem společnosti, která ho pro SBD POKROK realizuje. Dočtete se o tom, jak se jedno pražské SVJ nebálo odpojit od centrálního zdroje vytápění a nahradilo ho vlastní plynovou kotelnou.
  více informací

 • Volná pozice technika / techničky

  Volná pozice technika/techničky
  více informací

 • Nový projekt družstevní výstavby – PROJEKT RIVI BACHOVA (stránky projektu)

  Stavební bytové družstvo POKROK se pustilo do nové družstevní výstavby. Společně s dalšími partnery – Stavebním bytovým družstvem Stavbař, Stavebním bytovým družstvem SEVER a Stavebním bytovým družstvem SEVERNÍ MĚSTO – připravilo pro své členy nový projekt domu v ulici Bachova v Praze 4. Více se dočtete v rubrice Projekty ve výstavbě.
  více informací

 • Zimní číslo zpravodaje Krok

  Právě vyšlo zimní číslo časopisu Krok. Dočtete se v něm o tom, že SBD POKROK pokračuje v družstevní výstavbě a hledá další projekty, aby uspokojilo požadavky svých členů na kvalitní bydlení. Najdete tu také článek o novele zákoníku práce, o konferenci Fórum BD nebo o tom, jak může zasklení vašeho balkonu přispět ke zhodnocení bytu.
  více informací

 • Podzimní číslo zpravodaje Krok

  S podzimními plískanicemi je tady nové číslo časopisu Krok. Co v něm najdete? Například článek o tom, jak se správně starat o střechu vašeho objektu. Nezapomeňte na včasnou diagnostiku a následnou opravu, aby vám spárami do domu nezatékalo. Další článek vám připomene, že žaluzie v oknech vašeho bytu nejsou jen zajímavou dekorací, ale mají řadu užitečných vlastností – nejen v létě, ale i v zimě.
  více informací

 • Letní číslo zpravodaje Krok

  Letní vydání zpravodaje Krok právě vyšlo. Má pro vás celou řadu zpráv a novinek. Nejdřív se podíváme na to, jak probíhalo letošní shromáždění delegátů, pak se můžete seznámit s přehlednými grafy znázorňujícími výsledky hospodaření SBD POKROK za loňský rok, ale i za předcházející léta.
  více informací

 • Pozvánka na řádné shromáždění delegátů SBD POKROK

  Představenstvo Stavebního bytového družstva POKROK, se sídlem Praha 8, Kollárova 157118, PSČ: 186 00 (dále jen "SBD POKROK") svolává v souladu s čl. 58 odst. 1 stanov řádné shromáždění delegátů.
  více informací

 • Volby členů kontrolní komise SBD POKROK

  Představenstvo Stavebního bytového družstva POKROK (dále jen „SBD POKROK" nebo též „družstvo") vyhlašuje volby členů kontrolní komise družstva, které se uskuteční na shromáždění delegátů konaném 24.června 2023. Vzhledem ke skutečnosti, že funkční období stávajícím členům kontrolní komise SBD POKROK končí dne 24.listopadu 2023, budou noví členové kontrolní komise voleni na shromáždění delegátů s počátkem funkčního období od 25. listopadu 2023.
  více informací

 • Jarní číslo zpravodaje Krok právě vyšlo

  Zima je konečně za námi a my jsme pro vás připravili jarní vydání časopisu Krok. Přečtete si v němnapříklad rozhovor s předsedkyní SBD POKROK Jitkou Vepřkovou Zábojovou, informaci o tom, jak proběhl seminář na téma fotovoltaiky nebo webinář o novele občanského zákoníku, zjistíte také, že družstvo úspěšně prošlo recertifikací.
  více informací

 • Webinář: SVJ po velké novele z roku 2020 – co vlastně platí?

  Nenechte si ujít další webinář Akademie práva, který přinese podrobný výklad právní úpravy bytového spoluvlastnictví zakotvené v občanském zákoníku, včetně jeho velké novely z roku 2020 (zákon č. 163/2020 Sb.). Akce je určena zejména právníkům, ale i správcům bytového fondu, obcím, členům orgánů společenství vlastníků (SVJ) i samotným členům SVJ.
  více informací

O INFO24

Pro naše klienty provozujeme internetovou službu INFO24, kde najdete informace o svých bytových a nebytových prostorech a zástupci výborů společenství vlastníků jednotek (SVJ) informace o jejich domě.

Jednotlivci získají například aktuální údaje o předpisu nájemného, o příspěvku vlastníka bytové jednotky, výsledek ročního vyúčtování, přehled evidovaných úhrad, stav pohledávek, celkový pasport bytu nebo evidenční údaje související s bytovou jednotkou. Členové statutárních orgánů SVJ a bytových družstev mohou prohlížet vývoj salda objektu i s detailem o jednotlivých bytech a typu pohledávek, bankovní výpisy a výkaz domu za uzavřené účetní období v elektronické formě.

Aplikace se neustále vyvíjí, a tak v ní postupně přibývají další užitečné funkce. Poslední novinkou je možnost přihlásit se do služby INFO24 aplikací v chytrém mobilu – je k dispozici pro operační systémy Android a iOS.

Abyste mohli využívat službu INFO24, vyplňte a podepište formulář s žádostí o registraci a zaslání přístupových údajů a osobně ji odevzdejte v oddělení členské evidence SBD POKROK. Členové statutárních orgánů ji mohou poslat také na adresu: it@pokrok.cz. Do e-mailu, který jste uvedli v žádosti, vám pak pošleme přístupové údaje.

Doufáme, že se službou budete spokojeni a že vám její užívání ušetří čas.

Žádost o registraci do INFO24 – individuální
Žádost o registraci do INFO24 – členové statutárních orgánů

Kontakty

Telefonní seznam SBD POKROK

Jak si vyřídím?

Slyšela jsem o službě INFO24 – informace, které obsahuje, by mě zajímaly. Jak se mám k INFO24 přihlásit? Odpověď:

Abyste mohli využívat službu INFO24, vyplňte a podepište formulář s žádostí o registraci a zaslání přístupových údajů a osobně ji odevzdejte v oddělení členské evidence SBD POKROK. Jen si vyberte správný formulář – jsou dva, jeden pro individuálního uživatele a druhý pro členy statutárních orgánů SVJ/BD. Do e-mailu, který jste uvedete v žádosti, vám pak pošleme přístupové údaje. Doufáme, že se službou budete spokojeni a že vám její užívání ušetří čas.

Nikdo v našem SVJ nechce do výboru a stát se předsedou. Společenství vlastníků ale fungovat musí – co máme dělat? Odpověď:

V takovém případě je nejjednodušší svěřit výkon funkce statutárního orgánu do rukou profesionálního předsedy, který za svou činnost přebírá veškerou odpovědnost. Budete tak mít jistotu, že všechno probíhá v souladu s platnou legislativou. V SBD POKROK máme dlouholeté zkušenosti s výkonem funkce statutárního orgánu SVJ v desítkách objektů, které spravujeme. Disponujeme odbornými znalostmi a dovednostmi, které taková funkce vyžaduje. Pokud máte o uvedenou službu zájem, obraťte se na naše obchodní oddělení na adrese: obchodni@pokrok.cz.

Co dělat, když zemřel vlastník/spoluvlastník bytové jednotky? Odpověď:

Takovou událost musíte ohlásit družstvu – zaslat úmrtní list zemřelé osoby na jednu z e-mailových adres: janeckovam@pokrok.cz nebo cle@pokrok.cz. Po ukončení dědického řízení předložte na organizačně-právním oddělení (členská evidence) usnesení soudu o dědictví s doložkou právní moci, ve kterém bude uvedeno, kdo se stal po zemřelé osobě vlastníkem či spoluvlastníkem bytové jednotky. V případě, že se vlastníky bytové jednotky stalo více osob, je potřeba předložit zmocnění pro společného zástupce (podle § 1185 zákona č. 89/2012 Sb.), který bude ostatní spoluvlastníky zastupovat vůči správci a na adresu kterého budou ze strany správce zasílány dokumenty (přepis příspěvku vlastníka a zálohy na služby, vyúčtování apod.). Do pravomocného ukončení dědického řízení nelze na shromáždění vlastníků za bytovou jednotku hlasovat.

Co když zemřel nebydlící člen družstva – jak to bude s dědictvím jeho členství? Odpověď:

Úmrtí nebydlícího člena družstva musíte oznámit SBD POKROK stejně jako u bydlícího – je třeba přinést nebo zaslat úmrtní list zemřelé osoby. Její členství v družstvu se vypořádá v rámci dědického řízení. Notáři je tedy třeba oznámit skutečnost, že zemřelý byl členem SBD POKROK. Nezapomeňte ale na to, že družstevní podíl nebydlícího člena není ve společném jmění manželů, vždy jde o individuální členství. Po ukončení dědického řízení předložíte družstvu usnesení soudu o dědictví s doložkou právní moci, a tím o přechodu družstevního podílu na dědice, který pak bude zapsán do seznamu členů družstva. Požadované dokumenty můžete také naskenovat a poslat na e-mail: cle@pokrok.cz.

Mohu jako nebydlící člen družstva převést své členství na jinou osobu? Odpověď:

Nebydlící člen družstva může své individuální členství v družstvu převést podle § 736 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, na třetí osobu, která splňuje podmínky stanov družstva pro přijetí za člena bytového družstva. Ty jsou vymezeny v čl. 6 stanov SBD POKROK. Nabyvatel družstevního podílu pak bude zapsán do seznamu členů družstva; datum vzniku členství zůstává zachováno (tzn. na nabyvatele přejde datum vzniku členství a pořadí převodce).

Dohoda o převedení družstevního podílu – nebydlící

V našem bytovém domě zakládáme SVJ, ale máme obavy, abychom všechno provedli správně… Odpověď:

Založení SVJ opravdu není jednoduché. Pokud potřebujete poradit, obraťte se na naše organizačně-právní oddělení, e-mail: pravni@pokrok.cz, tel.: 225 339 242. Pomůže vám s potřebnou dokumentací a právními náležitostmi, poradí vám i s následnou organizací shromáždění (příprava programu, vyhotovení a distribuce pozvánek, prezenční listina apod.) nebo s přípravou stanov. Budete tak mít jistotu, že jste všechno provedli v souladu s platnou legislativou a danými předpisy.

Členství v družstvu

Bytová družstva existují po celém světě dlouhé desítky let a v současné době znovu získávají na oblibě, protože mají oproti jiným subjektům mnoho výhod. Jestli zvažujete členství v našem družstvu, měli byste vědět:

 • Členem SBD POKROK se může stát jen zletilý občan státu Evropské unie nebo fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky.
 • Nezletilý se může stát členem družstva z důvodů přechodu družstevního podílu (tzn. dědictvím).
 • Členství právnické osoby v družstvu se vylučuje.
 • Podle čl. 6 odst. 2 našich stanov nemusí být za člena družstva přijat občan, kterému členství v družstvu zaniklo již dříve vyloučením podle čl. 13 stanov.

Členství vzniká dnem, kdy představenstvo SBD POKROK rozhodne o přijetí za člena na základě písemné členské přihlášky. Pokud se tedy chcete stát členem SBD POKROK, vyplňte přihlášku a zašlete ji na adresu sídla družstva:

Stavební bytové družstvo POKROK
Kollárova 157/18
186 00 Praha 8

Po zaevidování členské přihlášky podatelnou družstva vám na adresu nebo e-mail, který jste uvedli, zašleme pokyny k úhradě:

 • zápisného ve výši 300 Kč,
 • základního členského vkladu ve výši 100 Kč,
 • a dalšího členského vkladu ve výši 2 900 Kč.

A pak už vítejte mezi námi! Pojďme se společně starat o majetek, který nám patří, a budovat lepší podmínky bydlení.

Členská přihláška

Členské příspěvky

Člen družstva má podle čl. 20 písm. g) stanov SBD POKROK povinnost hradit příspěvky na činnost družstva ve výši schválené představenstvem družstva. Tato povinnost platí pro všechny členy družstva.

Roční příspěvek člena družstva je od roku 2021 ve výši 200 Kč.

Formuláře ke stažení

Členská přihláška

Žádost o registraci do INFO24 – individuální

Žádost o registraci do INFO24 – členové statutárních orgánů

Žádost o vystavení PENB

Žádost o stavební úpravy

Žádost o souhlas s podnikáním

Žádost o převod jednotky do vlastnictví

Žádost o schválení smlouvy o podnájmu

Oznámení o ukončení podnájmu družstevního bytu

Dohoda o převedení družstevního podílu – nebydlící

nahoru html - web-levne.com graphic - topartners